<<<Pending English translation>>>

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa Quý Cộng Tác Viên.

Hội xin gởi lại ba Mẫu Đơn Xin Trợ Cấp Học Bổng và các cháu Khuyết Tật, Mồ Côi.

Xin Quý Cộng Tác Viên điền đúng như trong các mẫu đơn.

XIN LƯU Ý:
1) Trường hợp các cháu khuyết tật và mồ côi thì phải dưới 18 tuổi mới được duyệt xét.
2) Tại thời điểm hiện tại, Hội chưa có chương trình làm việc với các Cô Nhi Viện. (Hội sẽ thảo luận và thông báo trên email nếu có thay đổi.)

Xin cám ơn quý Cộng Tác Viên và kính chúc sức khỏe.

Hội Hướng Thiện Bồ Đề

Attachments:
Download this file (hocbong.pdf)Hồ Sơ Xin Học Bổng [Hồ Sơ Xin Học Bổng] 493 kB
Download this file (khuyettat.pdf)Hồ Sơ Xin Trợ Giúp Các Cháu Khuyết Tật [Hồ Sơ Xin Trợ Giúp Các Cháu Khuyết Tật] 311 kB
Download this file (mocoi.pdf)Hồ Sơ Xin Trợ Giúp Các Cháu Mồ Côi [Hồ Sơ Xin Trợ Giúp Các Cháu Mồ Côi] 309 kB